FCE (First Certificate in English)

КУРСОТ Е ДОСТАПЕН НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК И НА СИТЕ ЛОКАЦИИ

GB

НАСТАВА:
2 пати неделно по 75 минути

ВРЕМЕТРАЕЊЕ:
Од 15-ти септември до 31-ви мај

БРОЈ НА СЛУШАТЕЛИ:
7 – 10

РАСПОРЕД:
Од понеделник до петок

ДИПЛОМА:
По истекот на семестарот слушателите се стекнуваат со уверение за посетуван степен.

ИЗВЕСТУВАЊЕ:
Полагањата ги организира Британскиот совет во Македонија во однапред определени термини за дадената календарска година, а заинтересираните кандидати можат да се пријават за истите преку нашето училиште. Kурсевите се одржуваат само на оние локации каде што ќе се пријават доволен број на слушатели.

CAE (Certificate in Advanced English)

КУРСОТ Е ДОСТАПЕН НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК И НА СИТЕ ЛОКАЦИИ

GB

НАСТАВА:
2 пати неделно по 90 минути

ВРЕМЕТРАЕЊЕ:
Од 15-ти септември до 31-ви мај

БРОЈ НА СЛУШАТЕЛИ:
7 – 10

РАСПОРЕД:
Од понеделник до петок

ДИПЛОМА:
По истекот на семестарот слушателите се стекнуваат со уверение за посетуван степен.

ИЗВЕСТУВАЊЕ:
Полагањата ги организира Британскиот совет во Македонија во однапред определени термини за дадената календарска година, а заинтересираните кандидати можат да се пријават за истите преку нашето училиште. Kурсевите се одржуваат само на оние локации каде што ќе се пријават доволен број на слушатели.

TOEFL

КУРСОТ Е ДОСТАПЕН НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК И НА СИТЕ ЛОКАЦИИ

GB

НАСТАВА:
индивидуална / во групи

ВРЕМЕТРАЕЊЕ:
по потреба на / во договор со слушателите

БРОЈ НА СЛУШАТЕЛИ:
1 – 5

РАСПОРЕД:
Од понеделник до петок

ДИПЛОМА:
По истекот на семестарот слушателите се стекнуваат со уверение за посетуван степен.

ИЗВЕСТУВАЊЕ:
Полагањата ги организираат соодветните институции во однапред определени термини за дадената календарска година. Kурсевите се одржуваат само на оние локации каде што има интерес.

IELTS

КУРСОТ Е ДОСТАПЕН НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК И НА СИТЕ ЛОКАЦИИ

GB

НАСТАВА:
индивидуална / во групи

ВРЕМЕТРАЕЊЕ:
по потреба на / во договор со слушателите

БРОЈ НА СЛУШАТЕЛИ:
1 – 5

РАСПОРЕД:
Од понеделник до петок

ДИПЛОМА:
По истекот на семестарот слушателите се стекнуваат со уверение за посетуван степен.

ИЗВЕСТУВАЊЕ:
Полагањата ги организираат соодветните институции во однапред определени термини за дадената календарска година. Kурсевите се одржуваат само на оние локации каде што има интерес.

TOEIC

КУРСОТ Е ДОСТАПЕН НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК И НА СИТЕ ЛОКАЦИИ

GB

НАСТАВА:
индивидуална / во групи

ВРЕМЕТРАЕЊЕ:
по потреба на / во договор со слушателите

БРОЈ НА СЛУШАТЕЛИ:
1 – 5

РАСПОРЕД:
Од понеделник до петок

ДИПЛОМА:
По истекот на семестарот слушателите се стекнуваат со уверение за посетуван степен.

ИЗВЕСТУВАЊЕ:
Полагањата ги организираат соодветните институции во однапред определени термини за дадената календарска година. Kурсевите се одржуваат само на оние локации каде што има интерес.

START DEUTSCH 1

КУРСОТ Е ДОСТАПЕН НА ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК И НА СИТЕ ЛОКАЦИИ

DE

НАСТАВА:
индивидуална / во групи

ВРЕМЕТРАЕЊЕ:
по потреба на / во договор со слушателите

БРОЈ НА СЛУШАТЕЛИ:
1 – 5

РАСПОРЕД:
Од понеделник до петок

ДИПЛОМА:
По истекот на семестарот слушателите се стекнуваат со уверение за посетуван степен.

ИЗВЕСТУВАЊЕ:
Полагањата ги организираат соодветните институции во однапред определени термини за дадената календарска година. Kурсевите се одржуваат само на оние локации каде што има интерес.

DELF/DALF

КУРСОТ Е ДОСТАПЕН НА ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК И НА СИТЕ ЛОКАЦИИ

FR

НАСТАВА:
индивидуална / во групи

ВРЕМЕТРАЕЊЕ:
по потреба на / во договор со слушателите

БРОЈ НА СЛУШАТЕЛИ:
1 – 5

РАСПОРЕД:
Од понеделник до петок

ДИПЛОМА:
По истекот на семестарот слушателите се стекнуваат со уверение за посетуван степен.

ИЗВЕСТУВАЊЕ:
Полагањата ги организираат соодветните институции во однапред определени термини за дадената календарска година. Kурсевите се одржуваат само на оние локации каде што има интерес.

УПИС НА НОВИ УЧЕНИЦИ
ЗАПИШИ СЕ СЕГА!
БРЗ И КВАЛИТЕТЕН ПРЕВОД
ЗАПОЧНИ СЕГА!