B2 First (First Certificate in English)

КУРСОТ Е ДОСТАПЕН НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК

GB

НАСТАВА:
2 пати неделно по 75 минути

ВРЕМЕТРАЕЊЕ:
8 месеци / една учебна година

БРОЈ НА СЛУШАТЕЛИ:
4 – 10

РАСПОРЕД:
Од понеделник до петок

ДИПЛОМА:
/

ИЗВЕСТУВАЊЕ:
Курсевите се одржуваат онлајн.

C1 Advanced (Certificate in Advanced English)

КУРСОТ Е ДОСТАПЕН НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК

GB

НАСТАВА:
2 пати неделно по 90 минути

ВРЕМЕТРАЕЊЕ:
8 месеци / една учебна година

БРОЈ НА СЛУШАТЕЛИ:
4 – 10

РАСПОРЕД:
Од понеделник до петок

ДИПЛОМА:
/

ИЗВЕСТУВАЊЕ:
Курсевите се одржуваат онлајн.

TOEFL


СПОРЕД ПОТРЕБИТЕ НА КАНДИДАТОТ

IELTS


СПОРЕД ПОТРЕБИТЕ НА КАНДИДАТОТ