Нивоа: Почетен 1 • Почетен 2 • A1 • A2 • Б1-1 • Б1-2 • Б2-1 • Б2-2

КУРСОТ Е ДОСТАПЕН НА СЛЕДНИТЕ ЈАЗИЦИ

GB DE FR

НАСТАВА:
2 пати неделно по 60 минути

ВРЕМЕТРАЕЊЕ:
8 месеци / една учебна година

БРОЈ НА СЛУШАТЕЛИ:
5 – 12

РАСПОРЕД:
Од понеделник до петок

ДИПЛОМА:
Кандидатите се стекнуваат со уверение за завршено ниво на крајот на учебната година по претходно положен испит.

ИЗВЕСТУВАЊЕ:
Курсевите се одржуваат во училница и онлајн.