Во рамките на Челинџ работи тим на млади и внимателно одбрани преведувачи кои ги вршат услугите на преведување и лекторирање на текстови од разни области. Вработените во бирото се дипломирани преведувачи и толкувачи на повеќе странски јазици. Преведувачкото биро работи брзо и ефикасно на деловни, судски, стручни, симултани и консекутивни преводи.

УПИС НА НОВИ УЧЕНИЦИ
ЗАПИШИ СЕ СЕГА!
БРЗ И КВАЛИТЕТЕН ПРЕВОД
ЗАПОЧНИ СЕГА!