Училиштето Челинџ е целосно насочено кон своите слушатели. Во интерес на изведување на успешна и ефикасна настава, тимот на професионалци составен од административниот персонал, наставниците, координаторите на наставата и генералниот Директор – се грижи за квалитетот на услугите на Челинџ.

УПИС НА НОВИ УЧЕНИЦИ
ЗАПИШИ СЕ СЕГА!
БРЗ И КВАЛИТЕТЕН ПРЕВОД
ЗАПОЧНИ СЕГА!