Киндер

По истекот на училишната година, на свечената приредба, нашите најмлади слушатели се здобиваат со диплома за завршениот степен.

Дознај повеќе

Кидс

По истекот на училишната година на свечената приредба, нашите слушатели од подготвителните курсеви се здобиваат со уверение за завршениот степен.

Дознај повеќе

Јуниор 2

По истекот на училишната година учениците полагаат завршен тест и се стекнуваат со уверение за завршениот степен.

Дознај повеќе

Интензивен 3

По истекот на семестарот слушателите полагаат завршен тест и се стекнуваат со уверение за завршениот степен.

Дознај повеќе

Супер 5

По истекот на семестарот слушателите полагаат завршен тест и се стекнуваат со уверение за завршениот степен.

Дознај повеќе

Специјализирани

Деловен англиски: по истекот на семестарот слушателите полагаат завршен тест и се стекнуваат со уверение за завршениот степен.

Дознај повеќе

Подготвителни за сертификати

Полагањата ги организираат соодветните институции во однапред определени термини за дадената календарска година. По истекот на семестарот слушателите се стекнуваат со уверение за посетуван степен.

Дознај повеќе
УПИС НА НОВИ УЧЕНИЦИ
ЗАПИШИ СЕ СЕГА!
БРЗ И КВАЛИТЕТЕН ПРЕВОД
ЗАПОЧНИ СЕГА!