Нивоа: Подготвителен 1 • Подготвителен 2

КУРСОТ Е ДОСТАПЕН НА СЛЕДНИТЕ ЈАЗИЦИ

GB DE

НАСТАВА:
2 пати неделно по 45 минути

ВРЕМЕТРАЕЊЕ:
8 месеци / една учебна година

БРОЈ НА СЛУШАТЕЛИ:
5 – 12

РАСПОРЕД:
Од понеделник до петок

ДИПЛОМА:
По завршување на курсот, кандидатите се стекнуваат со уверение за завршено ниво.

ИЗВЕСТУВАЊЕ:
Курсевите се одржуваат онлајн.