КУРСОТ Е ДОСТАПЕН НА СЛЕДНИТЕ ЈАЗИЦИ И НА СИТЕ ЛОКАЦИИ

GB DE FR ES IT TR AL MK

НАСТАВА:
2 пати неделно по 30 минути

ВРЕМЕТРАЕЊЕ:
од 15-ти септември до 31-ви мај

БРОЈ НА СЛУШАТЕЛИ:
7 – 10

РАСПОРЕД:
од понеделник до петок

ДИПЛОМА:
по истекот на училишната година, на свечената приредба, нашите најмлади слушатели се здобиваат со диплома за завршениот степен

ИЗВЕСТУВАЊЕ:
Курсевите се одржуваат само на оние локации каде што ќе се пријават доволен број на слушатели.

УПИС НА НОВИ УЧЕНИЦИ
ЗАПИШИ СЕ СЕГА!
БРЗ И КВАЛИТЕТЕН ПРЕВОД
ЗАПОЧНИ СЕГА!