Од Септември во Челинџ ќе биде организиран дневен престој, за помагање на Вашите деца во изработка на домашните задачи. Вашите деца секојдневно ќе можат со нашите специјализирани професори за секој предмет, навремено да си ги завршат своите училишни обврски но и секојдневно дружење со странскиот јазик кој што се одлучиле да го изучуваат.